Hva går pengene til?

Gode opplevelser, latter og tid. Å presse grenser i trygge omgivelser. Eller bare være sammen.

I 2018 inviterer LHL Hjerneslag Ung Rogaland med barnefamilier og pårørende til Kristiansand Feriesenter og Høyt og lavt klatrepark. Hyttene i Kristiansand Feriesenter er tilpasset rullestolbrukere og Høyt og lavt klatrepark har utfordringer for liten og stor, uansett funksjonsnivå.

For stadig flere unge får hjerneslag. Det skjer brått, brutalt og får store konsekvenser for hele familien. Barn som pårørende er ofte en glemt gruppe, og mange føler ensomhet, sorg og sinne. Over en mamma som ikke orker så mye, over en pappa som aldri mer blir den samme. De gode øyeblikkene blir dyrebare.

Hjerne for Kunst bidrar i tillegg til at organisasjonen vår kan fortsette å vokse. Vi er knapt to år gamle, men tilbyr medlemsmøter, foredrag, pårørendekvelder og treff for barnefamilier. I 2017 arrangerte vi vårt første seminar. Vi er aktive i media og samarbeider med Universitetssjukehuset i Stavanger og rehabiliteringsinstitusjoner.

Alt dette kan vi gjøre fordi du støtter oss. Tusen takk!