Hvordan skjer lotteriet

Lotteribillettene koster 100kr og vil bli solgt i perioden 1. desember til 31. mars. Det er et begrenset antall  billetter. 

Fra desember vil alle kunstverkene bli vist på denne websiden under “kunstoversikt”.

27.  og 28. januar 2018 vil alle  kunstverkene være utstilt på Galleri G i Sandnes.  Jan Rune Holdhus er konferansier og gjør et stand-up show  på åpningen 27. januar kl 14:00 på Galleri G i Sandnes . Det vil også bli musikalske innslag med Jan Rune Holdhus  og Toni Gundersen.

10. april 2018 kl 1800 er alle kunstverkene igjen på plass i Galleri G og da blir det trekning og minikonsert. Om du er en av de heldige som trekker vinnerlodd, kan du “fritt”velge et kunstverk fra utstillingen, dvs. Den som vinner først velger blant alle kunstverkene først, vinner nr. 2 velger så osv. Derfor er det viktig at en har laget en prioriteringsliste på trekningskvelden.

NB! På selve trekningskvelden bør en være til stede eller ha en stedfortreder.  Dersom du vinner og ikke er tilstede har du ikke mulighet til å velge kunstverket selv, men får et av de som er igjen.