Hvem er vi

LHL Hjerneslag Ung Rogaland er en organisasjon for slagrammede og pårørende i arbeidsfør alder. Vi startet i 2016, og er i dag en av de største gruppene for unge slagrammede i Norge.

En viktig del av arbeidet er å skape sosiale kvelder der vi kan dele erfaringer og lære av hverandre. Gjennom temamøter, foredrag, pårørendekvelder og treff for barnefamilier er vi også et talerør for en gruppe som møter store utfordringer innen helsevesenet. Vi har medlemmer fra Egersund til Haugesund, og målet er å nå ut til stadig flere unge slagrammede, i hele fylket.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss! Ta kontakt dersom du har spørsmål eller vil vite mer om hva vi driver med: https://www.lhl.no/lokallag/rogaland/lhl-hjerneslag-ung-rogaland/

Facebook: https://www.facebook.com/lhl.hjerneslag.ung.rogaland/

Som medlem får du tilgang til alle LHL Hjerneslag sine tjenester, som rådgiving fra slagsykepleier, pasientombud, lokale treningstilbud og likemenn. Du kan delta på kurs og konferanser. Du mottar nyhetsbrev og medlemsmagasin. I tillegg har du politisk innflytelse.